Ymwadiad

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Mae mynediad i unrhyw safle rhyngrwyd arall sydd wedi'i gysylltu â'r wefan hon ar risg y defnyddiwr ei hun ac nid yw Cyfleoedd Gwirioneddol yn gyfrifol am gywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw wybodaeth, data, barn, cyngor neu ddatganiadau a wneir ar y safleoedd hyn. Mae Cyfleoedd Gwirioneddol yn darparu'r dolenni hyn er cyfleustra yn unig ac nid yw cynnwys dolenni o'r fath gyfystyr â'u cymeradwyo.