Polisi Preifatrwydd

Cynlluniwyd safle Cyfleoedd Gwirioneddol er mwyn i chi allu pori'n rhydd heb roi unrhyw wybodaeth i ni y rhan fwyaf o'r amser. Byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth dim ond pan fo'n glir fod angen yr wybodaeth honno er mwyn i ni wasanaethu eich anghenion yn llawn neu roi mynediad i chi i gynnyrch neu wasanaethau sensitif penodol. Mae Cyfleoedd Gwirioneddol yn parchu preifatrwydd yr holl ymwelwyr â'n safle ac rydym yn ymrwymedig i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhannu gyda ni. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti.