Polisi Cwcis

Sut rydym ni'n defnyddio cwcis? 

Mae 'cwcis' yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol gan wefannau rydych yn edrych arnynt. Fe'u defnyddir yn eang ledled y rhyngrwyd, ac mae hyn yn caniatáu gwefannau i gofio pethau defnyddiol, fel y lleoliad rydych wedi'i osod ar gyfer diweddariadau tywydd neu pa eitemau rydych wedi'u cadw yn eich basged siopa. Er nad ydynt yn orfodol, maent yn gyffredinol yn gwella eich profiad ar y we. 

Pan fyddwch yn mynd i www.cyfleoeddgwirioneddol.org.uk, rydym yn defnyddio cwcis sy'n hollol angenrheidiol i'ch galluogi i lywio o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion sylfaenol, fel cynnal eich manylion mewngofnodi ar gyfer hyd y sesiwn. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i wella natur ymarferol y wefan trwy, er enghraifft, storio unrhyw hoffterau rydych yn eu hamlygu. 

Mae ein gwefan yn defnyddio Google Analytics, y gwasanaeth ystadegau gwefannau a ddefnyddir yn fwyaf eang (gan gyfrif y New York Times a Twitter ymhlith ei gwsmeriaid). Pan rydych yn ymweld â'n gwefan, mae Google Analytics yn storio cwci ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol. Defnyddir y cwci hwn wedyn i roi data defnyddiol i ni, sy'n ein helpu ni i wella profiad ein defnyddwyr. Mae hyn yn golygu ein bod ni'n gallu cyfrif faint o bobl sy'n edrych ar y wefan hon a dadansoddi pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd. Yn gyfnewid am y gwasanaeth mae'n ei ddarparu, mae Google hefyd yn cael mynediad at ddata dadansoddol sydd wedi'i storio'r cwci hwnnw. NID yw Google yn cael mynediad at ddata penodol lle gellir adnabod y defnyddiwr, fel eich enw, cyfeiriad e-bost neu fanylion mewngofnodi, trwy'r wefan hon. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Google yma

Nid ydym yn gwerthu gwybodaeth a gesglir gan y cwcis y mae ein gwefan yn eu gosod, nac yn datgelu'r wybodaeth i drydydd parti, ac eithrio pan mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith (er enghraifft, os yw corff llywodraethol neu asiantaeth gorfodi'r gyfraith yn gwneud cais am y wybodaeth).