Hygyrchedd

Os yw gwefannau wedi'u hysgrifennu, eu llunio a'u datblygu i'r safonau gorau, credwn y gall y gynulleidfa fwyaf eu gwerthfawrogi.

Mae Cyfleoedd Gwirioneddol wedi anelu at wneud y wefan hon yn hygyrch ac yn hwylus i bobl o bob gallu, gan gynnwys rhai â namau ar y golwg, y clyw a namau gwybyddol neu echddygol. Lluniwyd ein gwefan i ategu technolegau cynorthwyol fel bod modd defnyddio Cyfleoedd Gwirioneddol fel testun llafar neu symud o gwmpas y wefan gan ddefnyddio'r bysellfwrdd yn unig.

Rydym hefyd yn ystyried profiad y defnyddiwr - pa mor hawdd ei ddarllen yw'r testun? Pa mor hawdd yw symud o gwmpas y wefan a deall ble'r ydych?

Rydym yn cydweithio â'r gymuned hygyrchedd ehangach i gefnogi datblygiad porwyr gwe a thechnolegau cynorthwyol arbenigol yn y dyfodol. Rydym bob amser yn edrych i'r dyfodol ar safonau ac arferion sy'n datblygu a sut i'w defnyddio yn y ffordd orau i lunio ac adeiladu ein gwefannau.

Cydymffurfio â safonau

Yn ôl i frig y dudalen Hygyrchedd

Adeiladwyd y tudalennau ar y wefan hon i gydymffurfio â safon ofynnol WCAG A, sy'n cydymffurfio â holl ganllawiau blaenoriaeth 1 a 2 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C. Mae pob tudalen ar y wefan hon yn dilysu fel XHTML 1.0 Trosiannol. Mae pob tudalen ar y wefan hon yn defnyddio marciau semantig strwythuredig. Mae tagiau H1 yn cael eu defnyddio ar gyfer penawdau a thagiau H2, H3 a H4 ar gyfer isdeitlau. Gall defnyddwyr JAWS neidio i'r adran nesaf mewn tudalennau ar y wefan hon drwy wasgu ALT+INSERT+3.

Yn ôl i frig y dudalen Hygyrchedd

Mae pob tudalen yn cynnwys dolen i'r hafan ac mae'r system ddewislenni wedi'i llunio mewn modd cyson drwy'r wefan gyfan. Mae'r system we-lywio briwsion ychwanegol a'r blychau dolenni cyflym detholus wedi'u llunio i atgyfnerthu ymwybyddiaeth o leoliad y dudalen rydych yn edrych arni ar y wefan, ac i gynyddu mynediad cyffredinol at yr holl wybodaeth sydd ar gael.

Mae pob tudalen ar y wefan yn cynnwys blwch chwilio (bysell cyrchu 4) ac mae dewisiadau chwilio uwch ar gael ar y dudalen chwilio uwch.

Mae gan lawer o ddolenni briodweddau teitl, sy'n disgrifio'r ddolen yn fanylach. Mae dolenni wedi'u hysgrifennu i wneud synnwyr allan o'u cyd-destun.

Mae pob delwedd gynnwys sy'n cael ei defnyddio ar y wefan hon yn cynnwys priodweddau ALT disgrifiadol. Mae graffeg addurniadol yn unig yn cynnwys priodweddau ALT nwl. Mae delweddau cymhleth yn cynnwys priodweddau LONGDESC neu ddisgrifiadau mewn llinell i esbonio arwyddocâd pob delwedd i ddarllenwyr anweledol.

Mae'r wefan hon yn defnyddio meintiau ffont perthynol yn unig, sy'n gydnaws â'r dewis "maint testun" sy'n cael ei bennu gan ddefnyddwyr mewn porwyr gweledol. Mae Internet Explorer yn darparu ffordd hawdd i gynyddu maint y ffont trwy ddalennau arddull. I wneud hynny, agorwch IE, dewiswch 'Tools' o'r ddewislen ac yna dewiswch Internet Options. Yna, dewiswch 'Accessibility' a thiciwch Ignore font sized specified on webpages. Cliciwch 'OK' ac yna caewch y ffenestr Internet Options. Dewiswch 'View' o'r ddewislen, dewiswch 'Text Size' ac yna dewiswch o'r lleiaf i'r mwyaf.

Mae'r llwybrau brys canlynol ar y bysellfwrdd yn rheoli maint y testun:

 • Gwasgwch Ctrl a + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun.
 • Gwasgwch Ctrl a - (arwydd minws) i leihau maint y testun.
 • Gwasgwch Ctrl a 0 (sero) i ailosod maint y testun i faint rhagosodedig y wefan.

Mae Mozilla Firefox yn caniatáu i chi newid maint y testun dros dro ar unrhyw wefan yn y ddewislen View > Zoom, drwy alluogi Zoom Text Only.

Mae'r llwybrau brys canlynol ar y bysellfwrdd yn rheoli maint y testun:

 • Gwasgwch Ctrl a + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun.
 • Gwasgwch Ctrl a - (arwydd minws) i leihau maint y testun.
 • Gwasgwch Ctrl a 0 (sero) i ailosod maint y testun i faint rhagosodedig y wefan.

Ar gyfer defnyddwyr Mac, mae'r llwybrau brys canlynol ar y bysellfwrdd yn rheoli maint y testun:

 • Gwasgwch Command a + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun.
 • Gwasgwch Command a - (arwydd minws) i leihau maint y testun.
 • Gwasgwch Command a 0 (sero) i ailosod maint y testun i faint rhagosodedig y wefan.

Ym mhob achos, bydd hyn yn achosi sgrolio llorweddol ar y dudalen. Gallwch lywio hyn gan ddefnyddio bysellau'r saethau chwith a de ar eich bysellfwrdd.

Mae Safon Bysellau Cyrchu Llywodraeth y DU wedi'i chymhwyso i'r wefan hon. Mae'r rhain yn darparu llwybr brys ar y bysellfwrdd i ddefnyddwyr sydd eisiau mynd yn uniongyrchol i rannau o'r wefan ac i helpu'r rhai nad ydynt yn defnyddio dyfais bwyntio, fel llygoden. Defnyddiwyd is-set o'r safon ac mae'r bysellau cyrchu wedi'u diffinio fel a ganlyn:

 • S - Osgoi'r gwe-lywio
 • 1 - Hafan
 • 3 - Map y wefan
 • 4 - Chwilio'r wefan hon
 • 0 - Datganiad hygyrchedd
Sut i ddefnyddio'r bysellau cyrchu

Mae bysellau cyrchu'n gweithio ychydig yn wahanol gan ddibynnu ar ba borwr a pha fath o gyfrifiadur rydych yn ei ddefnyddio - dyma grynodeb o'r prif ffyrdd gwahanol:

 • Os ydych chi'n defnyddio Microsoft Internet Explorer 4 ar PC, gwasgwch 'alt' a nod y fysell cyrchu ar yr un pryd
 • Os ydych chi'n defnyddio Microsoft Internet Explorer 5 ar PC, gwasgwch 'alt' a nod y fysell cyrchu ar yr un pryd, yna gwasgwch y fysell 'enter'
 • Os ydych chi'n defnyddio Microsoft Internet Explorer 5 ar Apple Macintosh, gwasgwch 'control' a nod y fysell cyrchu ar yr un pryd
 • Mae'r fenter hygyrchedd hon yn cael ei chefnogi gan Netscape 6 hefyd; defnyddiwch y fysell 'alt' ar PC, neu'r fysell 'ctrl' ar Apple Macintosh

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod ein gwefan yn hawdd i bawb ei defnyddio, beth bynnag fo'u gallu. Byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau a newidiadau yng nghanllawiau WAI yn ofalus, ynghyd â'r arfer gorau cyffredinol ar gyfer gwefannau.

Os oes gennych unrhyw adborth neu awgrymiadau ar sut gallwn wneud y wefan hon yn fwy hygyrch ar gyfer eich anghenion chi neu anghenion y gymuned, cysylltwch â'r tîm yn: realopportunities@learningdisabilitywales.org.uk